Richard Hooker (1554-1600)

Richard Hooker, a református anglikán egyház egyik fő formáló teológusa, ekkleziológiai munkásságával gyakorlatilag teljesen megszilárdította a 16. szd.-ban az anglikán egyházban a normatív liturgiai elvet. Eszerint még középkori liturgiai hagyományok is alkalmazhatóak Isten egyházában, amennyiben az igaz reformált, bibliai hitelvek sértetlenül megmaradnak. Illetve van még egy feltétel, hogy a liturgiai szokásokat az egyházi vezetőség rendelje el, mégpedig annak érdekében, hogy minden ékesen és rendben történjen.

Hooker az alábbi szövegrészletben a női lelkészségről és a prófétai ajándékokról nyilatkozik. Szerinte a nők általi keresztséget nem szükséges érvénytelennek tekinteni, azonban a női férfiakat tanító egyházi szerep semmilyen körülmények között nem fogadható el. Kiderül az is, hogy a prófétai rendkívüli ajándék ideiglenes volt (ez egyébiránt egy általános ortodox protestáns álláspont).


 

“LXII. … Arra alapozzák álláspontjukat, miszerint az asszonyok által végzett keresztelés érvénytelen, hogy asszonyok nem lehetnek lelkészek Isten egyházában …

2. Asszonyokat tanítókká tenni Isten házában durván nonszensz dolog volna, hiszen az Apostol azt mondja, hogy “Nem engedem meg az asszonyoknak, hogy tanítsanak”, illetve, hogy “az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben”. Ennek az a magyarázata, hogy annak idején a nyelvek és prófétálás rendkívüli ajándékát Isten nem csak férfiaknak, hanem nőknek is adta, és ez még nehezebbé tette, hogy privát keretek között tartsák az asszonyokat. Ennél fogva az Apostol parancsa szükséges volt, nehogy meghonosítsák az asszonyok nyilvános tanítási jogait.”

Ezt követően idéz egy bizonyos Kelemen egyházatyát, aki szerint:

“…ez a tehetségtelenség a görögök istentelenségéből fakadt, amikor is abból indultak ki, hogy a női istenségek szolgálata női papokat igényel…”


 

forrás: Hooker – Laws of Ecclesiastical Polity – 5. könyv