Richard Baxter (1615-1691)

Rev. Richard Baxter álláspontja az ószövetségi civil törvényekről. Látható lesz, hogy Baxter az uralkodók kötelességének tekinti, hogy valamilyen formában a tíz parancsolat első tábláját is betartassák. Más szóval az államnak a vallási dolgokba is beleszólást engedi bizonyos mértékig, amíg az Istennek kijáró minimális tisztelet meg nincs (pl. káromlások tilalma).


“VII. Cikkely. A civil törvényeket (azaz az Istentől Mózesnek adott törvények) nem feltétlenül szükséges minden társadalomban bevezetni.

Kifejtés

Isten törvényei a legfelsőbb polgári törvények; az ember törvényei nem mások, mint helyi rendelkezések (mint amilyeneket a társulások [cégek] hoznak) változtatható dolgokról, amikről Isten nem rendelkezett, hanem csak alárendelte azokat az általa adott törvényeknek. Istennek két féle civil törvénye van:

1. Először is azok, melyek egyetemesen érvényesek minden keresztény nemzetre, ezek pedig: legyenek uralkodók és alattvalók; hogy az uralkodók engedelmeskedjenek [Isten törvényeinek] és terjesszék Isten törvényeit és Krisztus királyságát, és semmit ne tegyenek az(ok) ellen; hogy előmozdítsák a közjót és igazságban uralkodjanak, megzabolázzák a gaztetteket, elősegítsék a kegyességet, erényt és békét; hogy féken tartsák az istenkáromlást, hamis esküvést, közönségességet, gyilkosságokat, házasságtöréseket, tolvajlásokat, hamis tanúságtételeket és hamis ítélethozatalt satöbbit. Ezek a törvények az összes nemzetet kötelezik, mert ezek a természet törvényei; és az összes keresztény nemzetet, mert ezek Krisztus törvényei: de nem úgy, mint Mózes zsidóknak kijelentett törvényei.

2. Azonban vannak konkrét civil törvények, melyek konkrétan a zsidók társadalmának lettek rendelve: felteszem a cikkely ezekre gondol és az előbbi kategóriát az erkölcsi törvényeken belülre rakja, jóllehet tényleg azok a legkiválóbb polgári törvények.”

[Ergo: Baxter szerint a konkrét zsidó civil/polgári törvények nem kötik az uralkodókat/kormányokat, viszont a tágabb, egyetemesebb törvények (erkölcsi törvény) is tartalmaznak olyan kötelezettségeket, melyek csakis a zsidó polgári törvények felől lesznek érthetőek (pl. káromlás fegyelmezése), amelyek ma jelenleg nem számítanak elfogadottnak, mivel nem humanista és ember szerinti törvények, hanem konkrétan az Isten szabta vallási-állami rendelkezésekre nyúlnak vissza.]


 

forrás: Richard Baxter értekezése a 39 anglikán hitcikkelyről