Richard Baxter (1615-1691)

Richard Baxter presbiteriánus lelkész volt, híres irénikus teológus, sokat küzdött szigorú anglikán egyház és a nonkonformista puritánok közötti kiegyezésért. Az alábbi szövegrészlet azt fejezi ki, hogy milyen legyen valakinek a hozzáállása, ha csecsemőkeresztelő egyházba jár, azonban közben már vagy felnőttkeresztelő lett (baptista), vagy pedig egyszerűen csak szimpatizál velük. Azoknak is ajánlott elolvasásra a cikk, akik egyszerűen csak szeretnének látni pl. egy baptista kálvinizmus és presbiteriánus/református kálvinizmus közötti (legalábbis viszonylagos) kibékülést.


“Megengedhető-e az anabaptistáknak, akiknek nincs más tévedésük, hogy résztvegyenek az [csecsemőkeresztelők] úrvacsorájában?

Felelet: Igen, megengedhető, és a saját [kizárólag felnőtteket vagy nagyobbacska gyermekeket keresztelő] gyakorlatukat is el kell tűrni, mivel:

1. Egyetértenek velünk minden olyan pontban, amely abszolút szükséges az úrvacsorához.

2. A óegyházi keresztényeknek is megvolt a szabadságuk annak eldöntésére, hogy vagy kereszteljenek csecsemőket, vagy pedig hagyják őket érettebb korra jutni; ez az oka, hogy Tertullianus és Nazianzi Gergely a mielőbbi keresztelés ellen vannak; szintúgy Augustinus, továbbá akkoriban sok keresztény szülők gyerekei keresztelkedtek meg érettebb korban.

3. E vita megoldása nem lenne túlságosan nehéz – ha egyetlen eltérő véleményű embert sem tolerálnánk, akkor nem tudnánk a világban és az egyházban sem együttélni, hanem mindig csak kiközösítenénk és kiátkoznánk egymást.

4. A józanabbak a csecsemőkeresztséget elutasítók közül szintén elfogadják és meg is vallják, hogy gyerekeiket Istennek szentelve nevelik, amennyire csak erejükből telik, mivel ez az Isten Igéje alapján rájuk ruházott kötelesség; és ha hinnének benne, hogy Isten felveszi a kisdedeket szövetségébe a csecsemőkeresztséggel, akkor boldogan gyakorolnák azt ők is. Tulajdonképpen ők is Istennek ajánlják gyermekeiket erejükhöz mérten, és ígéretet tesznek rá, hogy Isten szerint fogják őket felnevelni. Ki kényszerítheti az embert a helyes választásra?”


forrás: Richard Baxter -Christian Directory, 3. kötet, 48. kérdés