r-j-rushdoony

Jóllehet az alábbi pontok eredetileg a “keresztény kiáltvány” névre hallgattak, de mivel a rekonstrukcionizmus állami vonatkozású tanait foglalják össze, nevezhetők rekonstrukcionista kiáltványnak is.

A Chalcedon Alapítvány szerint a keresztény rekonstrukció tanainak legjobb (rövid, tömör) összefoglalásával rendelkezünk az alábbiakban. A pontok nem annyira teológiaiak, hanem inkább egyfajta rövid politikai ágendát adnak közre.

  1. A szuverenitás egyedül Isten tulajdonsága, nem emberé, és nem is az államé. Egyedül Isten szuverén Úr minden fölött: állam, iskola, család, hivatások, a társadalom és minden más egyéb fölött.
  2. A Biblia (egyik] feladata, hogy emberek és országok jogrendszerét adja, és ezt a feladatot az Egyesült Államok történelme nagy része során be is töltötte, mint a jogtörténetből ismert.
  3. Megváltás a politika, az oktatás és az egyházszervezet által nem lehetséges, de semmi más dolog által sem, ami nem Jézus Krisztus, ami Urunk.
  4. Machiavelli mítosza – hogy az állam fölülről történő irányításával romlott emberek képesek megreformálni a társadalmat – az oka minden kulturális válságnak és közeledő összeomlásnak. Rossz tojásból nem lehet finom rántottát készíteni. Ténylegesen megváltott emberek szükségesek egy jó társadalom létrehozásához.
  5. Az állam azon vezetői, akik az Úr és törvénye nélkül kormányoznak, miként Augustinus mondta, nem mások, mint egy maffia, csak az erőfölényben különböznek attól.
  6. Az állam nem az egyedüli kormányzat, hanem csak egy formája a kormányzatnak a sok közül. Más kormányzatok: a keresztény ember ön-kormányzata, a család, az iskola, az egyház, a hivatások és a társadalom kormányzatai. Az állam a polgári kormányzat, igazságszolgáltató szerv.
  7. Ha az állam az egyedüli kormányzatnak nevezi ki magát, az nem más, mint zsarnokság és gonoszság.
  8. A keresztény ember az egyedüli igazán szabad ember a világon, és arra hivatott, hogy domíniumot (uralmat) gyakoroljon a föld egésze felett.
  9. A humanizmus a halál útja és az első bűn lényege, avagy az, amikor az ember megpróbálja, hogy saját magának legyen az istene.
  10. Minden embernek, tárgynak és intézménynek Istent kell szolgálnia, ha pedig nem teszi, akkor Isten meg fogja ítélni.

Néhány magyarázó megjegyzés:

“Rendkívül fontos, hogy foglalkozzunk a keresztény rekonstrukcióval, de ez a foglalkozás nem lehet üres beszéd: biblikusan és praktikusan egyaránt alkalmazni kell a mindennapi életünkben. Sokan vannak, akik készek volnának eltörölni az államimádatot, de nincsen semmijük, amit a helyébe tudnának állítani. Mondják: akkor hogy tudnának a független iskolák, magán jóléti intézmények és egyéni kezdeményezések megbírkózni a óriási, komplex szociális problémákkal?  A keresztény konzervatív szervezetek, keresztény iskolák már most folyamatosan anyagi nehézségekkel küzdenek. Mi a megoldás?”

“Minden fejlett társadalomban általános szükséglet a szociális támogatás. A társadalmi rend nem létezhet szociális intézmények kiterjedt hálója nélkül, amelyek márpedig anyagi támogatást igényelnek. Ha a szociális támogatás keresztény koncepciója hiányzik, akkor állam fog lépni, gyorsan betölti a vákuumot és azáltal  átveszi a társadalmi irányítást. A szociális támogatás egyet jelent a társadalmi hatalomgyakorlással.”


források: (A Chalcedon Alapítvány cikke közvetítésével)

a 10 pont: R. J. Rushdoony, Chalcedon Report No. 225, “A Christian Manifesto,” April 1984 (vö., Roots of Reconstruction, p. 1114k).

a társadalmi finanszírozásról szóló magyarázó részek: R. J. Rushdoony, Roots of Reconstruction (Vallecito, CA: Ross House Books, 1991), p. 605.