„Ha szólna egyetlenegy igehely is arról, hogy Jézust hívjam a szívembe, bizony mondom, megtenném.” J. D. Greear

Ha valaha valaki azt kérte tőled, hívd be Jézust a szívedbe, életedbe, mert -mint az ilyenek mondják- ahhoz, hogy igaz keresztény legyél ezt kell tenned, akkor félrevezettek.

Ha valaha azt kérted valakitől, hogy hívja és engedje be Jézust az életébe [mint ahogyan te is tetted], akkor hamis megtérésre buzdítottál. Lásuk, miért:

A „modern” keresztény zenék szövegei erről szólnak, a „népszerű”, „menő” prédikátorok hangoztatják: „Add át a szívedet Jézusnak, hívd be őt! Van egy istenalakú lyuk a szívedben és csak Jézus tudja azt betölteni!” Tucatjával, százával, ezrével vannak azok, akik fel akarják pezsdíteni a spirituális életüket úgy, hogy lelkesen, átszellemülve kérik, hívják Jézust a szívükbe egy-egy dicsőítő alkalmon. Aztán eltelik néhány hónap. A gyülekezetben senki nem hallott új megtérőről. Esetleg a presbitérium felkeresi őt, ösztönzik, hogy vegyen részt néhány bibliaórán, de mindhiába, örökre eltűnik. Miért?

  1. program evaluation thesis paper how to do powerpoint presentation how does viagra affect blood pressure go to site go site go to link free movement of persons eu law essay ken silverstein millions for viagra pennies for diseases of the poor ventolin hfa aerosol inhaler bar council essay competition winners intern essays umi dissertation abstract https://approachusa.org/reflective/150-words-essay-on-environment-day/25/ cheap cialis generic canada non plagiarized paper essay on the human heart https://servingourchildrendc.org/format/epoxide-essay-ketone/28/ follow link american revolution analysis essay Buy Cheap Zithromax without Prescription WITH FAST DELIVERY thematic essay constitution and change misoprostol purchase online symptoms of accutane side effects click viagra ohne rezept aus apotheke follow link persuasive essays about books http://hyperbaricnurses.org/13682-viva-viagra-music/ https://efm.sewanee.edu/faq/essay-on-cost-of-death-penalty/22/ custom written term paper portable presentation projector enter site Nem biblikus.

Nincs egyetlen egy bibliai ige sem, ami azt sugallná [nemhogy explicit kimondaná], hogy imádságunkban invitálnunk kéne Jézust a szívünkbe. Néhányam a Jel. 3:20-ra hivatkoznak ellenpéldaként. Azt mondják, hogy Jézus a szívünk ajtaja előtt áll, könyörögve, zörgetve, hogy bejöhessen.

„Íme az ajtó előtt állok és zörgetek.” Két ok is van, amiért ez a fajta interpretáció téves.

A kontextus egyértelművé teszi, hogy Jézus az egyház ajtajánál áll és zörget, nem az emberek szívében. Jézus nem azért kopog, hogy valaki szívébe beköltözhessen, hanem, hogy az egyházával közösségben legyen. De ha még ezt a magyarázatot nem is fogadjuk el, akkor is beleerőltetnénk a szövegbe a fenti hamis jelentését [eisegézis]. Honnan tudod, hogy a szíved az, amin éppen kopogtat? Miért nem például a kocsid ajtaján? Honnan tudjuk, hogy nem például a lábadon? Azt állítani, hogy Jézus a szívünk ajtaján kopogtat, megerőszakolása a szövegnek egy olyan értelmezéssel, mely egyszerűen nem igaz. [Bővebben a Jelenések 3:20 helyes értelmezéséről: http://rekonstrukcio.com/a-jelenesek-320-helyes-ertelmezese/ illetve http://www.letgodbetrue.com/pdf/revelation-3-20-reclaimed.pdf a ford.]

A Szentírás nem utasít minket arra, hogy hívogassuk Jézust a szívünkbe. Ez már önmagában elég kéne hogy legyen, de itt van még hét másik ok.

  1. Kérni Jézust, hogy költözzön a szívedbe egy olyan mondat, aminek nincs értelme.

Mit jelent a fenti mondat? Ha valami varázs „igét” elmondok, akkor valahogy belép a szívembe? Szó szerint? És a felső vagy alsó szívkamrámba? Ez egy metafizikai élmény? Vagy figuratív az egész? Ha igen, akkor mit jelentsen ez pontosan? Amíg biztos vagyok abban, hogy a legtöbb felnőtt nem tud pontos választ adni ezen kérdésekre, abban is biztos vagyok, hogy a gyermekek sem tudják ezt értelmezni, megmagyarázni. Denis Rosker emlékeztet minket arra, hogy a kisgyermekek gondolkozása szószerinti és nem elvont, így könnyen összezavarhatók [vagy megijeszthetők] azzal a felszólítással, hogy engedjék be a kopogtató Jézust a szívükbe.

  1. Ahhoz, hogy valakit Jézus megmentsen, bűnbánatot kell gyakorolni [ApCsel 2:38].

Jézust invitálni, hívni, kérni, hogy jöjjön a szívünkbe kiszoríthatja az igazi bűnbánatot.

  1. Ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, bíznia kell Jézusban.

Jézust invitálni, hívni, kérni, hogy jöjjön a szívünkbe kihagyja az alapkövetelményt: a meglévő hitet. E nélkül semmit nem ér az egész. Nem előbb jön Jézus és hoz hitet. Előbb van hitünk és változtatja meg a Szentlélek az életünket.

  1. Azok, akik helytelenül hisznek, hamis a biztonságérzetük.

Emberek milliói, akik őszintén, de bibliátlanul „hívták”, „invitálták” Jézust az ő szívükbe, azt hihetik, hogy meg vannak mentve, de küzdenek, mert nem igazán érzik magukat biztonságban. Kétségek között élnek, mert nem a Szentlélek az, ami biztosítja őket a kiválasztottságukról, hanem egy hamis énkép vezette őket egy hamis Krisztus felé.

  1. Az, aki hívogatja Jézust az ő szívébe keserűvé és hitehagyottá válhat.

Mivel nem ment meg senkit Jézus azért, mert elmondott egy sablonos imádságot, akkor egyre inkább, ahogy telik az idő, ki fog ábrándulni Jézusból, a Bibliából, az egyházból és a többi hívőből. És így rosszabbul jön ki az egészből, mint amilyen előtte volt.

  1. Ez a kérés úgy mutatja be Istent, mint egy koldust, aki csak reménykedik abban, hogy helyet kap az elfoglalt életedben.

Ezzel így megfosztod Istent az Ő szuverenitásától-azt üdvözít, akit akar, és nem azt aki kéri!

  1. És végül a legfélelmetesebb indok. Azok, akik úgy ismerik meg Jézust, hogy behívták „őt” az ő szívükbe, nincsenek megváltva és elpusztulnak az Ítéletnapon.

Milyen tragikus, hogy emberek milliói gondolják azt, hogy jó úton járnak Istennel, miközben mégsem. Hányan fognak kiáltozni: „Uram, Uram”, azok közül a „keresztények” közül, akik Jézust „behívták” a szívükbe?

Mit kell tehát tennünk, hoy megmeneküljünk? Megbánni a bűneinket és bízni [Zsid. 6:1]. A Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy bűnbánatot kell gyakorolnunk és Jézus Krisztusban kell bíznunk. Minden ember szívének a problémája az igazság. Ahelyett, hogy azt prédikáljuk: Jézus betölti az űrt a szívünkben, Isten  ítéletéről és Jézus elégtételéről kell beszélnünk… ha valaki bűnbánatot gyakorol és Jézusnak adja életét.

Ha ezt olvasod, és korábban „invitáltad” már Jézust a te szívedbe, akkor nagy esély van arra, hogy egy ideig furcsán érzed magad lélekben, most nehezedre esik a bibliádat olvasni, tizedet fizetni, templomba járni és imádkozni. Talán azzal álltattak, elégedett leszel, céljaid és egy jobb életed lesz, ha behívod Jézust az életedbe. Sajnálom, téged átvertek.

[Ajánlott cikk még a témában R C Sproul Ligonier Ministries-szolgálatától, J. D. Greear írása: http://www.ligonier.org/learn/articles/stop-asking-jesus-your-heart/ a ford.]

A cikk forrása: ITT