calvin theonomist

Az alábbi írás egy előszó, amely Kálvin prédikációgyűjteményének új kiadásához jelent meg. E prédikációk a Deuteronómiumot taglalják, és fényt vetnek Kálvin és a teonómia viszonyára, amelyet sajnálatos módon cudarul kezelnek azok, akik Kálvinnak a mózesi törvényhez való viszonyát egyedül az Institúciója alapján szándékoznak megítélni. Ez felelőtlen elhatározás, mivel az Institúciót Kálvin részben éppen a radikális reformáció anabaptistái ellen írta (a francia királynak ajánlva művét), és ezért direkt elhatárolódik benne bizonyos konkrét törvényalkalmazásoktól – amelyek mögött anabaptista visszaélések rejlettek.

Szerencsére ezen írás és maga a prédikációgyűjtemény eloszlatja a Kálvint övező tévképzeteket, és bemutatja, hogy milyen nagyra tartotta a reformátor nemcsak a 10 parancsolatot, hanem a törvény apró részleteit is. Az előszó, illetve pamflet (mert olyan formában is megjelent) Gary North tollából való, akinek ez az első oldalunkon leközölt írása. Egyébként North, bár nem volt hivatalosan képzett teológus (szakmája szerint közgazdász, sőt még gazdaságtörténész is), mégis rendkívüli Istentől kapott bölcsességgel rendelkezik, és ezen felül félelmetesen termékeny író is (volt). A keresztény rekonstrukció alapító vezetőszemélyiségei között lehet őt számon tartani (Rushdoony és Bahnsen mellett).

North pamfletje (Was Calvin a Theonomist?), illetve előszava itt tölthető le.

Az egész prédikációgyűjtemény (The Covenant Enforced) angolul itt található.

Az írás az ICE kiadványa, és mint ilyen köztulajdont képez (Gary North jóvoltából), azaz szabadon fordítható.