Rev. MacArthur a miszticizmus helytelen tanításáról beszél egy felvételen, melynek átiratát olvashatjuk. Maga a videó is megtekinthető alul az angolul tudók számára.


“Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, 19 de nem ragaszkodik a Főhöz: pedig ő tartja össze az egész testet inak és ízületek segítségével, és az őáltala növekszik Isten szerinti növekedéssel.”

Ne engedd,hogy megfélemlítsenek a miszticizmussal, azt mondván, hogy Krisztus nem elég, hogy Krisztus és még valami más élmény, vagy tapasztalat is kell. Hadd mondjam el nektek mit jelent definíció szerint a misztcizmus: “egy mélyebb magasabb szintű vallásos tapasztalat, amely egyéni megérzésen alapszik.” De tudjátok, hogy valójában mi a miszticizmus? Semmi. Abszolúte semmi. A miszticizmus semmi. Csak valami, amiről azt gondolhatjuk, hogy valami. Nem az, amit esetleg hihettek, hogy az. És mégis az emberek gyakran elhiszik annak, amit mond magáról.

Különféle emberek jöttek a kolossébeliekhez és olyasmikről kezdtek beszélni, hogy van egy magasabb, alászálló, áthaladó, paranormális, mélyebb, spirituális ismeret, van egy misztikus kegyesség, van egy alázatosság, amely össze van kapcsolva az eónokkal, angyalokkal, félistenekkel, isteni kiáramlásokkal; és nekünk fel kell emelkedni erre a szintre. A 18. vers mondja, a New American Standard verzió szerint, mivel ez egy nagyon nehezen fordítható vers, de az NAS eltalálta az eredeti jelentését.”Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik,de nem ragaszkodik a Főhöz:” [Kol 2:18-19a – mi a RUF szerint idéztük]. Ez azt jelenti, hogy Krisztus az, aki építi a testet, de ne engedjétek senkinek, hogy becsapjon, megcsaljon, átejtsen valaki, elvitassa a jutalmatokat, azáltal, hogy belevon mindenféle örömteli önmegalázásba, egy büszke alázatosságba.

És az angyalok imádása, és a látomásokra alapozás, ez nem más mint felfuvalkodni és a test szerint gondolkozni. Kolossében az összes efféle ember miszticizmust követett. Minket is úgy ér ma is, akár egy áradat. Mint egy áradat, minden miszticizmus, ami ellepi az egyházat, új hullámok, amik a misszió után érdeklődnek és azt mondják, hogy sose fogjuk elérni a világot csodák és jelek nélkül, akik egyetemi kurzusokat vesznek a csodákból és jelekből, és arra tanítják az embereket, hogyan kerüljenek be a másik dimenzióba, vagy egy másik paradigmába, és hogy misztikusan gondolkozhassanak. De ez semmi.

Nem más, mint merő képzelgés legjobb esetben, legrosszabb esetben pedig démonokkal szórakoznak. Egyszerűen amiben hisznek nem igaz. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy időnként amikor borotválkozik reggel, Jézus bemegy a fürdőszobába: átkarolja és beszél hozzá. Erre mondtam, úgy érted, hogy az igazi Jézus? Azt felelte, igen. Visszakérdeztem, hogy átkarolja-e, tényleg, látja-e, tényleg? Ő pedig mindenre azt felelte, hogy igen. Csak egyet kérdeztem vissza: És képes voltál tovább borotválkozni?

Amikor arccal előreborulsz a félelemtől, mert a mindenható Isten jelenlétében vagy, de ha te ehhez képest meg sem állsz a borotválkozás közben, akkor biztosan nem Jézus volt. Visszakérdezett: “elhiszed?” Én mondtam, hogy nem, de ami még rosszabb, elhiszem rólad, hogy te hiszel ebben. Ez a miszticizmus. Egy semmi, de mégis elhiszed róla, hogy valami. És sajnálatos módon egyesek kijelentik, hogy nem elég hinni Krisztusban, hanem kergetik a paranormálisat, a természetfelettit, a misztikusat, a megérzéseiket, és elérik, hogy az elméjük kivetítsen ilyesmiket, amik valójában meg se történnek. Eközben megnyitják magukat bizonyos dolgok előtt, amelyek démoni forrásból erednek. Rémisztő erről gondolkozni. Egyszerűen rémisztő.

Olvastatok az újságban tegnap Oral Robertsről? Az történt, hogy az egyik nap az ördög bement a hálójába, és amíg feküdt, két kézzel elkezdte fojtogatni, meg akarta fojtani. Erre behívta Evelint [a feleségét], hogy jöjjön, ráncigálja már le róla az ördögöt. Behívta, ő pedig leszedte az ördögöt. Testvérek, ha ez igaz, akkor Evelin prédikációit kellene hallgatnunk, nem Oralét!

Miért van az, hogy egyesek ilyen dolgokat kergetnek? Elmondom miért, mert valahol a teológiájukba bekerült, hogy nem elég, hogy övék Krisztus. Ezért akarják ezeket az élményeket az angyalokról satöbbikről. [Itt Rev. MacArthur elmesél egy történetet, hogy egy karizmatikus csoport jeleket látott Chicagóba repülvén a gép szárnyain egy alkalommal. Érdekes, MacArthur viszont minden alkalommal látta ezeket a természetes jelenségeket a gép szárnyain ugaynazon a repülő járaton. Csakhogy a karizmatikusok olyat is láttak, hogy egy óriási angyal arrarepül, és stabilizálja a gép szárnyait – csak így tudtak lejutni. (!)] És elkezdték leírni az eseményt jó sokszor, sőt volt ott egy férfi, aki egy teljes könyvet írt az angyalok cselekedeteiről a repülőgépnél! stb.

Én személyesen tényleg nem vallom, hogy Isten a szent angyalait küldi el látható módon, hogy megerősítse olyan emberek hitét, akik teológiája egyszerűen aberrált. Másodsorban, én már jó ideje szolgálom az Urat [Rev. MacArthur évtizedek óta lelkész – a szerk.] lehet, hogy voltak angyalok a közelben, de nem láttam őket. Csak azt gondolom, hogy vannak emberek akik hite… ez nem nagy hit, ami az ilyen természetfölötti eseményeket produkálja. Ez kétségbeesett bizonyíték keresés, amely ezeket az élményeket, tapasztalatokat gerjeszti.

A miszticizmus nem más, mint egy nem diszkrét megnyilvánulása egy bukott megérzésnek. Vagy, rosszabb esetben démoni hatás. Mégis vannak ilyen emberek, akik szerte járnak és megrémítik a keresztényeket azzal, hogy nekik nincsenek ilyen élményeik. “Nem éltél át csodát??!” Valójában a legutóbbi, amit Mr. Roberts [ő egy karizmatikus-misztikus lelkész]  mondott az volt, “hogyha nem küldesz pénzt, akkor nem is kapsz csodát.” Kicsoda lehet annyira rémült, hogy ezt bevegye? Elmondom kik: nagyon sokan, akik dollármilliókat adományoznak. Hogy csodát vehessenek. Felsorakoznak, azt mondják, hogy nagy hitednek kell lenni – csakhogy ez nem nagy hit. Ez nagy bizalmatlanság Krisztus elégségességét illetően. Munkája elégségességét illetően. És bevezeted magad egy nagyon nagyon nagyon veszélyes környezetbe.  Az emberi képzelet területe is elég veszélyes, de amikor a démoni erők is belekeverednek a másvilágról, az még rémisztőbbé teszi.  Nincsen magasabb sík, nincsen magasabb szintre vivő tapasztalat, nincsen mélyebb élet … Az emberek azért teszik ezt, mert imádják az alázatoskodást és a világi elméjük ettől el lesz telve. Ez tragikus diagnózis, de ezek a tények. Krisztus nem elég nekik. A felöltött alázatosság nem más, mint csúnya gőg.Angyalok imádása, látomások keresése, mindent ilyen élményekre építeni: csapást mér Krisztus elégségességére. Nem kötik magukat elég szorosan a főhöz, aki Krisztus, ő az, akitől az egész (egyház)test egyben marad és az egész egyház növekszik, amely növekedés Istentől van. Attól növekedtek, hogy közel vagytok Krisztushoz. Ő az, akire szükségetek van. Nem úgy van az, hogy fogadjuk el Krisztust, de ne ragadjunk le ezen a szinten.

… [~ elmeséli a tapasztalatát, amikor egyszer egy csoport felkérte, hogy a nyelveken szólásról beszéljen nekik, mert az hitték róla, hogy ő is hisz a nyelvekben. MacArthur viszont azért ment el hozzájuk, mert úgy értelmezte, hogy a csoport biztosan csak egy alternatív véleményt akar hallani. Egy étteremben voltak: ő itt felállt és elkezdett beszélni. Miközben beszélt a nyelvekről elkezdtek az asztali tárgyak rezegni, ez neki nagyon furcsa volt, de folytatta. Aztán érezte hirtelen, hogy valaki megragadja a kabátját és lerántotta egy közeli székbe, épp aközben amit akart mondani. Ezután közölték vele, hogy amit tenni tudnak az az, hogy imádkozni fognak, hogy valamikor éjjel Isten megrázza és az ágyból felülvén mennyei nyelven kezdjen el beszélni. Erre azt mondta, hogy ő inkább szívesebben aludna.]

Csak azt akarom mondani nektek, hogy Krisztus elég. Nincs szükségem, hogy angyalokat és látomásokat lássak ,  és arra sincs szükségem, hogy egy másik síkra, egy mélyebb életre emelkedjek. Sokkal több van nálam Krisztus elégségességéből, mint amennyire ténylegesen el tudok köteleződni.”