Most egy összefoglalás következik a lehetséges elméletekről a Föld bolygót és a teremtés korát, módjait illetően. Erre elsősorban azért van szükség, mert sokan nem ismerik a pontos különbségeket a lehetséges nézetek között. Példának okáért azt hiszik (fiatal föld perspektívából), hogy a teista evolúció és az öregföld ugyanolyan elmélet. Vagy teista evolucionista perspektívából azt hiszik, hogy tudományosan csak az evolúció (egyébként csak feltételezett) elméletét magába foglaló nézetek az egyedüliek a palettán. Most a három keresztény elmélet rövid meghatározásaira, különbségeire térünk ki Norman Geisler, evangelikál teológus összefoglalása alapján.


Bevezetés

Darwin óta már folyik a vita a kereszténységen belül, hogy az evolúció mennyire fér össze a történeti-bibliai és teológiai-tanbeli alapokkal. Két fő irányzat alakult ki: a teista evolúció és a kreacionizmus. A kreacionizmuson belül két fő csoport van: az öreg föld kreacionisták és a fiatal föld kreacionisták. Ezeket az irányzatokat szokták progresszív kreacionizmusnak és fiat kreacionizmusnak is hívni. Napjainkban az Egyesült Államokban az fiatal föld kreacionisták (FFK) egyik vezető intézménye az Institute for Creation Research (ICR), ez Henry Morris munkásságára épít [ott van még az Answers in Genesis szervezet is Ken Hammel, de sok nem-természettudós teológus is ezt fogadja el, mint Al Mohler – a szerk. megjegyzése]. A progresszív, vagy öreg föld kreacionizmust (ÖFK) Hugh Ross vezeti a “Reasons to believe” szervezettel. Ugyanennek egy másik képviselője Robert Newman – Biblical Seminary in Hatfield, Pennsylvania.

Az FFK és az ÖFK közötti különbség

Az FFK és az ÖFK között lényeges különbség az, hogy mennyi idő telik el Isten teremtési folyamata alatt. A FFK egyszerűen azt vallják, hogy 144 óra telik el – 6×24 naptári nap, míg az ÖFK azt vallják, hogy több millió, vagy milliárd év telik el ezalatt. Fontos tudni, hogy az ÖFK is nagyon szorosan követi a genezisi leírásokat, tehát nincs szó elmitologizálásról.

Az ÖFK eszköztára

Az ÖFK a millió évek lehetővé tevésére az alábbi módszereket alkalmazhatja (ugyanis többféle változata létezhet az ÖFK-nak):

– Lehetséges a Gen 1:1 elé hosszú időszakokat belerakni, amely által a genezis lokális jellegű lesz.

– A Gen 1:1 és 1:2 közé is lehet egy hosszú időszakot berakni – ez a “gap-theory”, a hézag elmélet.

– A genezisi napokat nem emberi kalendáriumi napoknak venni, hanem nagyobb időegységeknek. [mint ahogy azt olvassuk, hogy Istennél egy nap ezer év – a szerk.]

– El lehet képzelni, hogy a napok mégiscsak 24 órásak, ám közöttük nagyon hosszú időszakok teltek el, melyekre a leírás nem feltétlenül tér ki – ezek a különféle nap-korszak elméletek.

– Fel lehet fogni a genezisi napokat úgy is, mint Isten kijelentéseit a szentírónak, és nem mint konkrét napok – ezáltal a napok, mint fogalmak konkrét konszekutív jelentőséggel bírnak, de mégis látomásos a szerepük és nem naptári; ez a látomásos napok elmélete.

Még egyéb variációk is elképzelhetőek.

Az ÖFK és a teista evolúció NEM egyezik meg

Az ÖFK nem keverendő össze a teista evolucionizmussal. Az ÖFK nem fogadja el a makroevolúciót [a makroevolúció az evolúciónak az a része, amikor egy faj evolválódik egy nagyon más fajjá, pl. a baktériumból lesznek idővel az emlősök; a mikroevolúció ezzel szemben az, amikor egy faj tartósan diverzifikálódik, vagy alfajok alakulnak ki, pl. újfajta sertésfajok jelennek meg – a mikroevolúció ténye közvetlenül tudományosan vizsgálható, tehát teljesen más természetű, mint a makroevolúció: amely hipotézis, egy nem demonstrálható filozófia – a szerk.], amely által Isten teremtette volna a Genezis 1-ben leírt fajtákat.
Az ÖFK nagyon elterjedt volt a 19.szd-i kreacionisták között, de már megtalálható a 4. szd.-ban is Augustinus személyében. Ennek mai híres képviselői ugyebár Hugh Ross és Robert Newman.

A teista evolúció (TE)

Tág értelemben véve, a TE az az elmélet, hogy Isten a (makro)evolúciót használta fel, hogy különféle életet adjon a földön, ideértve az emberi életet is. Az összes TE elfogadja, hogy Isten minimum egy természetfölötti tettet hajtott végre – az univerzum semmiből való teremtését. Azonban ezt jobb lenne deista evolúciónak hívni, hiszen nincs szó későbbi csodákról a teremtés után.

A legtöbb TE azonban mégis két teremtő tettet enged meg: egyik, az ex nihilo teremtést és, másik, az első élet teremtését. Eszerint ezt követően minden élőlény a kezdetben elrendelt természeti folyamatoknak megfelelően jelent meg. Van olyan ide tartozó nézet is, amely szerint Isten a legvégső majomszerű emlősbe beleteremtett egy lelket, és úgy jött létre a mai ember legkorábbi típusa.
A TE egyik változata az irodalmi keret elmélet, ezt vallja Tim Keller is, de nagyon sok félig liberális teológus is a TE irányába orientálódik.

Területek, ahol megegyezik a FFK és az ÖFK

Minden élet közvetlen teremtése

Mind a FFK és az ÖFK vallják, hogy Isten közvetlenül teremtett minden állatot, mint genetikailag különböző létformákat. Abban is egyetértenek, hogy az új fajok közvetlen teremtéssel újonnan jelentek meg, nem pedig hosszas természeti folyamatok eredményeként, amelyek során a korábbi életformák magasabb rendű formákká alakultak volna (azaz anélkül, hogy evolúció történt volna).

Szembenállás a naturalizmussal

Közösen elutasítják a naturalizmust, amely egy filozófiai előfeltevés, és az evolúció alapja. Vallják, hogy az evolúció hiteltelen, mivel nincs természettudományos alapja. Az evolúció azáltal, hogy egy evolúciós fejlődést rak a közvetlen természetfeletti beavatkozás helyébe, körkörösen érvel.

Szembenállás a makroevolúcióval

Az FFK és az ÖFK ellenzik a makroevolúciót, a teista és az ateista formáit egyaránt; azaz a közös ős elméletét elutasítják. Nem fogadják el, hogy ne történt volna természetfölötti beavatkozás közvetlenül. Azt vallják, hogy a teremtettség nem olyan, mint egy szerteágazó nagy fa, egyetlen gyökérrel, hanem inkább sok különféle fából álló erdőként fogják fel.
A mikroevolúciót – melynek során apró változások történnek a teremtett dolgokon belül – elismerik, de a teljesen más fajok közötti makroevolúciót nem ismerik el [tehát pl. hogy bármi leszármazásos köze legyen egy dinoszaurusznak egy verébhez]. Például az FFK és ÖFK elismeri, hogy minden kutya egy eredeti kutyapárhoz kötődik. De olyat már nem fogadnak el, hogy ugyanígy kötődjenek egymáshoz a kutyák, macskák és tehenek [akkor sem, ha az “évmilliárdok alatt” varázsigét közbeszúrják].

A genezisi leírás történetisége

Az FFK és az ÖFK is elfogadja, hogy a Mózes 1-ban leírtak történeti dolgok – Ádám és Éva valós embere, az emberi faj ősei. Esetleg elképzelhetőnek tartanak kisebb költői részleteket a leírásban, de az attól még történelmi és szószerinti igazságokat ad elő. Ez az újszövetségi hivatkozásokból is látszik (Lk: 3:38; Rm 5:12; 1 Tim 2:13-14).

Az FFK és ÖFK közötti különbség

A föld kora

A FFK azt hiszik, hogy a Biblia és a tudomány egyaránt párezer éves földet enged meg. Az ÖFK ezzel szemben milliárd éves földet fogadnak el. A FFK a szószerinti genezisi értelmezésre hivatkoznak (és az Ex 20:11-re), de az ÖFK is ugyanezt az alapvető hermeneutikát használja – és így jön ki nekik a jóval több milliós nagyságrendű eltelt év a teremtés óta. Az ÖFK is a tudományra hivatkozik [bár itt különbségként tegyük hozzá, hogy a két irányzat nem igazán szimmetrikus: az FFK jóval elvadultabb, tudományos konszenzussal szembemenő paradigmákat gyárt – emiatt az ÖFK sokkal tudományosabbnak hat, míg a FFK sokkal “alteresebb”].

Geisler szerint a két pártnak az alábbiakat kell hangsúlyoznia:

– ez a kérdés nem vízválasztó az ortodoxia tekintetében

– mindkét elmélethez tartoznak preszuppozíciók is [de azok mértéke, és jellege teljesen más, tegyük hozzá]

– az Isten általi teremtés ténye és az evolúcióval való szembenállás sokkal fontosabb mint a teremtés pontos datálása

– fontosabb a naturalista evolúcióval való szembenállás mint egymás támadása [a szerk. úgy gondolja, hogy az evolúció támadása mellett bizonyos mértékben a FFK-t is érdemes lehet támadni – hiszen a kereszténység elmaterializálása (evolúció) és elprimitivizálásáa (FFK) egyaránt veszélyforrások].

Konklúzió

Geisler szerint minden ortodoxnak és evangelikálnak vallania kell:

– a gondviselő Istent

– a semmiből teremtést

– Ádám és Éva közvetlen teremtett lényi, különleges mivoltát

– Az 1 Móz-i beszámoló nem mitologikus, hanem történelmi voltát

– Ezenfelül közösen a makroevolúciót is el kell utasítani, hiszen az mind tudományosan, mind bibliailag megalapozatlan.


 

forrás: Norman Geisler, Systematic Theology, Volume Two: God, Creation (Minneapolis, MN: Bethany House, 2003), p. 468-73. alapján