Egy társadalmi rekonstrukciót célzó hitvallás – a Chalcedon Alapítvány szerint.  (A Chalcedon Alapítvány egy ismeretterjesztő vallási szervezet, melyet még maga Rousas J. Rushdoony alapított, a keresztény társadalmi újjáépítés gondolatának népszerűsítésére.)


thesis completion plan synthroid cash price informational process essay go to site online phd no dissertation professional resume writing service orlando get link https://teamwomenmn.org/formatting/psychological-thesis-ideas/23/ https://scottsdaleartschool.org/checker/essay-isaac-newton-sir/33/ https://ramapoforchildren.org/youth/type-my-custom-cv-online/47/ see url dissertation and thesis paper fancy writing paper printable https://dsaj.org/buyingmg/does-levitra-act-like-cialis/200/ https://hobcawbarony.org/coursework/3d-bioprinting-essay/27/ viagra brand or generic viagra komentari https://plastic-pollution.org/trialrx/flyruter-viagra-vs-cialis/31/ levitra stigler https://aaan.org/indications/mua-viagra-o-hai-phong/27/ should a book title be underlined in an essay conclusion example for dissertation can use viagra tablets follow site online doctor to prescribe cialis enter http://compbio.mit.edu/wiki/images/?pdf=queen-elizabeth-leadership-essay https://drtracygapin.com/erections/how-much-is-ventolin-inhaler/25/ https://plastic-pollution.org/trialrx/s-that-interact-with-levitra/31/ duke university dissertation guidelines essays about time travel Teokrácia

A keresztény teokrácia nem egy önjelölt vallási elit diktatúrája, akik a centralizált állam csúcsán helyezkednek el. Hanem Isten uralma (a teokráció az isten és az uralom görög szavakból tevődik össze), ahogy az megnyilvánul az önkormányzattal bíró keresztények által, akik a hitük alapján maguk finanszíroznak  kormányzó szerveket és szolgáltatásokat a különféle területeknek és szükségleteknek megfelelően. Maga után vonja a teonómiát is: ez Isten törvényének uralma.

Kormányzat

A kormányzatot nem lehet egyenlővé tenni az állammal és semmi sem veszélyesebb vagy halálosabb, mint a kormányzatot az államra korlátozni. A keresztény kormányzat elsősorban Isten törvénye szerinti önkormányzat a család, egyház, iskola és foglalkozások és egyéb intézmények  és szerveken keresztül, amelyek feladata, hogy terjesszék Isten kegyelmét és igazságát.

Nacionalizmus

Isten országa nem azonosítható egy konkrét nemzettel, országgal vagy birodalommal, ezért a keresztényeket az elsődleges elhivatásuk Jézushoz a Királyhoz és az ő Királyságához fűzi. Minden keresztény együtt számít – függetlenül a geográfiai helyzetüktől – egy szent nemzetnek (1Pt 2:9). Ezért a mi elsődleges elköteleződésünk is a Mindenható Istenhez és az Ő ige-törvényéhez kell, hogy legyen. “Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.” (Zsolt 33:12)

Politika

Még ma is elterjedt az a tévhit, hogy lehetséges megváltás a politikán keresztül – eszerint az ember jobbá teheti a világot a politikai tevékenységen keresztül. De a politikai változás egy erőn alapuló változás, és nem erkölcsi átalakulás. Az állam nem változtathatja meg az emberek jellemét. Erre egyedül a kereszténység képes. Azonban a keresztényeknek nem szabad elkerülniük a politikai tevékenységet, mert minden törvény lényegét tekintve vallásos és ezért szintén Krisztus jogos uralma alatt áll. Hirdetnünk kell Jézus Krisztus királyi jogait.

Keresztény Amerika/Amerikai történelem

A kereszténységnek soha nem volt a történelemben egy “aranykora”, de pláne nem Amerikában. Az amerikai alkotmány megfogalmazta a az újonnan alakult szövetségi kormány korlátait a vallásszabadságot illetően, emiatt nem kötelezte el magát egy államvallás mellett. Posztmillenistákként, hisszük, hogy a kereszténység aranykora bőven a jövőben van, amely akkor valósul meg, amikor a hűséges keresztények nemzedékei alkalmazni fogják a hitüket és Isten törvényét is megtartják.

Adózás

A Szentírás világosan behatárolja a polgári adófizetést, amely az egyik legnagyobb mutatója , hogy a polgári kormányzat keresztény modellje egy limitált kormányzat. A fejadó – fél sékel, melyet a 20 év feletti férfiaknak kellett fizetni – egy állandó, fix adó volt. Mivel a Biblia az állam feladatait az igazságszolgáltatás tevékenységére redukálja (Rm 13:1-7), az állam támogatására szánt adó is egyformán limitált volt. Ezért majdnem minden minden modern adózási forma bibliátlan.

Tizedfizetés

A keresztény tized az istenfélő társadalom szociális finanszírozásának elsődleges eszköze, mivel a hithű keresztények felajánlják a tizedüket különféle organizációknak, jótékonysági szervezeteknek, iskoláknak és teológiai szervezeteknek, melyek elkötelezettek, hogy a Királyságot terjesszék. A Szentírás szerint (Neh 10:8) a tizednek csak 1%-a volt  istentiszteleti célokra felhasználandó, a maradék 9% tehát a Királyság különféle céljaira fordítandó. Mivel a helyi gyülekezetek a teljes tizedet követelik – és azt elsődlegesen épületekre, programokra és egyházi alkalmazottakra költik -, ezért a jótékonysági és oktatási feladatokat a humanista állam veszi át.

Eszkatológia

Isten Királyságának és az Ő igazságának elsődleges helyet kell biztosítani életünkben. A személyes üdvösségünk nem az evangélium központja és célja, hanem mindössze a kiindulópontja. A cél Isten királysága, melynek megvalósulása az emberiségre és a világra irányul. Népszerű a hitnek egy formája a világ hamarosan bekövetkező végéről, és az az elgondolás, hogy az egyedüli dolgunk azzal törődni, hogy meglegyen a személyes üdvösségünk: e kettő a keresztény civilizáció építésének a két legpusztítóbb akadálya . Ha a keresztény milliók mindössze a kezüket mossák a kortárs kultúra miatt, azzal csak késleltetni lehet az igazi társadalmi átalakulás napját [amely egybeesik Isten királyságának terjedésével – a szerk].


forrás