David Pareus (1548 –1622)

Pareus német református/kálvinista teológus, a magyar és erdélyi református egyházakkal is kapcsolatban állt. Az alábbi szövegrész is egy magyar lelkészhez írott leveléből részlet.


„Miért ne lenne joga az egyháznak is, hogy kérje a keresztyén hatóságtól ádáz ellenségei ellen rendjének és hírének védelmét. Az apostol nem tiszte ellenére cselekszik, amikor a császárhoz fellebbez a zsidók és Festus csele ellenében. Isten szolgája ugyanis a hatóság az egyház javára, sőt Isten akaratából adatott dajkája, őre és bírája. Nem összeegyeztethetetlen az egyházzal az, amit ő mond: Ha az egyház emlékezteti a keresztyén hatóságot a tisztére , a nyilvános garázdálkodó gaztettek megzabolázására, vagy a közrend ellen rendkívülien uszítók megfékezésére, különösen, ha az egyházi vizsgálatok nem használnak több – ezt a próféták beszédei is eléggé megerősítik – nincs tehát semmi, amivel e szerencsétlen védekezhessék…”

Pareus itt az egyház (egyes számban) segítségkéréséről ír: ezt akkoriban gyakran egyetlen református államegyház formájában tartották megvalósítandónak. Csakhogy ez már akkor se működött (lsd. Erdély, Cromwell Angliája stb.), még kevésbé működik napjainkban, ahol sokféle hitvalló egyház létezik. Ettől még azonban az állami mandátum megmarad, hogy a tíz parancsolat szellemében Isten ellenségeit megzabolázza. Ezt a konfliktust egészen egyszerűen úgy oldjuk fel, hogy az istenes államnak, melyet Isten Törvénye mindenkor köt, kötelessége mindenféle ortodox és konzervatív egyházközösség (definiáljuk most így a kereszténységet) védelmére sietnie, amennyiben külső háborgatás veszélye állna fenn. A modern korban állam által privilegizált egyháznak helye nincs, ugyanis az egyházak nem az állam kiszolgálói. Viszont az államnak kötelessége ettől függetlenül pl., hogy a bálványimádásnak ne engedjen teret (pl. katolicizmusok, antitrinitárius irányzatok, mohamedizmus stb.), az ilyesmit legfeljebb ellenőrizhetetlen privát magángyűlések keretében engedje létezni. Az is ilyen kötelesség, hogy az egyházi-vallási lopásokat, csalásokat és átveréseket megszűntesse (karizmatikus agitációk, hamis vagy verifikálhatatlan gyógyulások terjesztése, csodákkal és csodás jelenségekkel kapcsolatos üzérkedés stb.). Természetesen a konkrét megvalósításban itt nem fogunk dűlőre jutni, de az olvasó értheti a kívánt alapelveket.


forrás: 1614, Pareus levele Hodászi Lukács református püspökhöz