Ebben a bejegyzésben egy nagyon rövid, minimalista kálvinista baptista hitvallás olvasható. Nem definiáló szerepet tölt be, hanem mindössze beazonosítja az őt megalkotó szervezetet.

A “Sandy Creek Association” (Sandy Creek-i társulás) egy baptista missziós szervezet, 1758-ben alakult, kezdetben három gyülekezettel, majd később úgy megnőtt, hogy három amerikai államra kiterjedő gyülekezeteket is magába foglalt. A hitvallás csak 1816-ban fogalmazódott meg. Tehát láthatjuk, hogy egy predesztinációs kálvinista szellemiség egyáltalán nem akadálya a missziós lelkületnek.

A Sandy Creek Association hitvallása, a Sandy Creek-i hitvallás ékes példája annak, hogy egy rövid hitvallás is lehet tisztességesen kálvinista. A magyarországi baptista egyház gyülekezeteinek közös rövid hitvallásába is beemelhettek volna még egy-két mondatot, hogy azáltal a kálvinizmust képviselje. Sajnos 1980-ra, úgy tűnik, a kálvinista baptizmus gyakorlatilag kihalt a Kárpát-medencében (az 1905-ös Ócsai hitvallás még kálvinista volt, ez szintén megtalálható oldalunkon), de attól független ez a hitvallás is jó példával szolgál.


I. Hisszük, hogy csak egy élő és igaz Isten van; az Atya, a Fiú és a Szentlélek, egyenlők lényegük szerint, hatalomban és dicsőségben; és mégis nem három Isten van, hanem egy.
II. Az ó- és újszövetségi Szentírás Isten igéje, és a hit és etika egyedüli szabálya.
III. Ádám elesett az eredeti tiszta állapotától, és bűne tulajdoníttatik minden utódjának; az emberi természet romlott, továbbá az ember saját akaratából és képességéből képtelen visszanyerni azt az állapotot, amelybe eredetileg helyeztetett.
IV. Hiszünk az öröktől fogva való kiválasztásban, a Szentlélek Isten által történő hatékony elhívásban, Isten színe előtti megigazításban, amely egyedül Krisztus igazságának nekünk való tulajdonítása által történik. Hisszük, hogy akik eképp ki vannak választva, hatékonyan el vannak hívva és megigazíttattak, azok ki fognak tartani kegyelembol a végsőkig, úgy, hogy egyikük sem fog elveszni.
V. Hisszük, hogy lesz feltámadás és egy általános vagy univerzális ítélet, valamint azt, hogy az igazak boldogsága és a bűnösök büntetése örökké fog tartani.
VI. Krisztus látható egyháza hívő emberek gyülekezete, akik közösségben vannak egymással, és átadták magukat az Úrnak és egymásnak; megfogadták, hogy istenfélő módon élnek, az evangélium szabályai szerint.
VII. Jézus az egyház legfőbb feje és annak kormányzása az egyház testének feladata.
VIII. A bemerítés és az Úr vacsorája az Úr rendelései, amelyeket az egyháznak gyakorolnia kell Krisztus második visszajöveteléig.
IX. Csak a valódi hívők a bemerítés megfelelő alanyai; annak egyedüli módja pedig a vízbe való alámerítés.
X. Az egyháznak nincsen joga, hogy bárkit az Úr asztalához bocsásson, kivéve ha az illető rendes módon bemerített egyháztag.