8%20Areas

Az alábbi írásrészlet röviden összefoglalja, hogy a keresztény rekonstrukcionizmus elvei milyen gyakorlati területeken érvényesülnek. Rushdoony posztmillenista füzetéből (God’s Plan for Victory) következzen egy részlet (a vastag kiemelés a fordító munkája):

“Pietisztikus, amillenista és premillenista kísérletek különféle módokon a világtól való visszavonuláshoz vezetnek, visszavonuláshoz egy menedék-típusú egyházba, ami a világ előli oltalmul szolgál, ahelyett, hogy a harcra való felkészítés színhelye lenne. Az ilyen egyházak a kimenekülés énekeit hangsúlyozzák, olyan himnuszokat, amik Krisztusra úgy tekintenek, mint aki kimenti őket a világból és a világ bajaiból, továbbá egy „magasabb” síkon futó életről beszélnek, egy olyan életről, ami az e világ harcaitól távol tartja magát.

A szekuláris millenarizmusnak (ez úgy értendő, hogy a millenarizmusok világi megfelelőjének – a ford.) is meg van a maga menedékhelye: az állam. Eszerint az emberek minden bajára megoldást kell találni, mégpedig nem az újjáépítés (rekonstrukció) útján, hanem a forradalmi állam útján, akinek teljesen önkényes törvényei fogják elérni a kívánt hatást. A forradalom ez esetben az elragadtatás szekuláris helyettesítője: a forradalom az igaz híveit átviszi a régi és bukott világból a dicsőséges revolúció új világába.

Az ortodox keresztények számára azonban ezek az alternatívák nem biblikusak, és nem erkölcsösek. Szerintük Istennek mindenkit újjá kell szülnie, Krisztus által, hogy újra felvehessék az Ádám által elhagyott feladatot, nevezetesen az uralom (domínium) gyakorlását, a föld uralom alá vetését, ami Isten és az Ő Ige-törvénye szabta mederben zajlik. Fontos, hogy idézzünk néhány olyan területet, ahol ennek az uralomnak meg kell jelennie – a felsorolás nem szükségszerűen jelöl fontossági sorrendet.

Mindenekelőtt, magunkkal és a 250 word essay on respect for teachers go to site shakespeare values essays listing presentation script follow url clinical nurse specialist essay 5 paragraphs failed my thesis silagra from canada dissertation online social networks https://willherndon.org/pharmaceutical/lipitor-liver-failure/24/ https://hobcawbarony.org/coursework/after-100-years-essay-writing/27/ see url case study franchise business go to link https://earthwiseradio.org/editing/dissertation-binding-bournemouth/8/ cibacene 20 mg cialis levitra comprimidos bucodispersables https://vabf.org/reading/cover-letter-for-career-change/250/ apa style citation dissertation earth essay in punjabi https://thembl.org/masters/argumentative-topics-for-college-essay/60/ best critical analysis essay writers services au prednisone side effect muscle tingling https://explorationproject.org/annotated/transportation-research-part-a-policy-and-practice-impact-factor/80/ https://cadasb.org/pharmacy/ampicillin-labs-to-monitor/13/ biochemical theory of schizophrenia the dopamine hypothesis boy roald dahl essay questions writing term papers medication canada https://homemods.org/usc/villanova-essay/46/ essay children obesity bactrim and overdose családunkkal kell kezdeni. A családot meg kell erősíteni vallási és gazdasági életében, valamint a tagjai iránti felelősségében. A gyerekeknek kötelességük a szüleik támogatása és a velük való törődés, és az is szükséges, hogy erős vallási és gazdasági kötelék legyen közöttük.

Másodszor jön az egyház, ami elsődlegesen Isten családja, és csak azután intézmény és legális szervezet. Ez az egymással való törődés szükségességére mutat rá. A diakóniát, és az özvegyek hivatalát újjá kell éleszteni, hogy szolgálni lehessen Isten népe igényeinek, anyagi és lelki szempontból egyaránt. Egy olyan gyülekezet sincs, ahol ne lennének idős tagok, akiknek segítségre lenne szükségük a bevásárlásban, a takarításban, a különféle kötelességek teljesítésénél és még sok egyéb ügyben. Farizeizmus és személytelen cselekedet a külföldön élő nehéz sorsúaknak pénzt küldeni, úgy, hogy közben elhanyagoljuk a személyes és felelős feladatokat otthon. Valaki közelállónak segíteni állandó bele bonyolódással, fej- és szívfájdalommal jár, de épp ez az, amivel az ilyen típusú munka együtt jár. Az egyháznak tagjai lelki és materiális éhségét, szomjúságát is csillapítania kell.

Harmadszor, keresztény iskolák, egyetemek, intézmények és kiképző központok létrehozására sürgős szükség van. Ha az egyház vagy a szülők nem törődnek vele, hogy gyermekeik istentelen oktatásban részesülnek, az a hitehagyás jele.

Negyedszer, keresztény politikai tevékenység szükséges ahhoz, hogy az államot ismételten keresztény állammá tegyük, és rendelkezéseit Isten törvényével összhangba hozzuk.

Ötödször, keresztény szakértői szervezetekre égető szükség van. A keresztény orvosoknak, ügyvédeknek, és másoknak meg kell alakítaniuk a maguk saját szakértői testületeit, hogy a hivatásuknak nem egy pietisztikus, hanem egy teológiailag egészséges formáját népszerűsítsék. Ez egyúttal, keresztény kórházakat, pihenőhelyeket és öregek otthonait fogja jelenteni a családtalanok számára, de ennél még sokkal-sokkal többet is.

Hatodszor, ez azt jelenti, hogy mindenféle hivatást a bibliai hit és törvény szempontjából kell tanulmányozni. Mi tesz kereszténnyé egy gazdát? A kereskedők, eladók, ingatlanügyesek, munkások vagy mások miként használhatnak egy Istennek tetsző újjáépítésben?

Hetedszer, azt jelenti, hogy a tudományokra is úgy kell tekinteni – mint minden egyébre -, mint olyan területekre, ahol szintén úgy kell ismeretet szerezni, hogy közben tekintetbe vesszük, hogy Isten uralma alatt mit kell jelentenie annak az ismeretnek.

De még ennél sokkalta több szót lehetne ejteni a témáról. Most azonban elég, ha annyi megjegyzést fűzünk hozzá, hogy az összes tevékenységi területnek: az egészségügynek, közoktatásnak, hadviselésnek, politikának, közgazdaságnak, a családnak, egyháznak, egyéni hivatásunknak, satöbbinek alapvető feltétele a tizedfizetés, hogy a rekonstrukció munkáját előmozdíthassuk. A tized az Úré, nem az egyházé, mint olyané, és bármilyen olyan közvetítő szervezethez mehet, ami elősegíti az Úr térnyerését, uralmát, valamint az élet és gondolkodás minden területét igyekszik foglyul ejteni Jézus Krisztusnak.

Végezetül, még egy területet meg kell említeni: ez az ima területe. A Miatyánk első kérése a következő: „Jöjjön el a te országod (királyságod), legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is.” Ez legyen imánk és feladatunk is.


forrás: God’s Plan for Victory, p. 14k. – átvéve innen