effeminate Jesus

ímé az ajtó elôtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ô én velem. (Rev 3:20)

“Ki ez a nő a fentebbi képen? És mit csinál?

Sokan díszítik házaikat, bibliáikat és kulcstartóikat a fenti képen szereplő szakállas nővel. A fenti verset számtalanszor használják fel egyházakban, börtönökben és kórházakban arra, hogy a bűnösöket csalogassák vele, hogy engedjék be Jézust a szívükbe, hogy megmenekülhessenek, és ne kárhozzanak el. Könnyen lehet, hogy ez a vers a leginkább rútul kihasznált vers a Bibliában, mégpedig azért, mert a művészeknek és lelkészeknek fogalmuk sincs a jelentéséről és szándékáról. Ez a rövid irás újból fel kívánja hívni a figyelmet arra, hogy kikre vonatkozik a vers: az Úr Jézus Krisztus hívő szentjeire.

Először is tudnunk kell, hogy Jézus nem úgy néz ki, mint a képen szereplő hermafrodita, vagy transzvesztita. Szégyen a férfinak hosszú hajat viselni (1Kor 11:14)! Jézusnak rövid haja volt, nem számít, miket festenek a katolikus művészek! Ám a Sátán degradálni és megszégyeníteni akarja Jézust az ilyen képekkel. Emlékezzünk rá, hogy a Sátánnak megvan a saját Jézusa, lelke és evangéliuma (2Kor 11:3-4). Azonban Isten Igéje egy ettől merőben eltérő Jézust magasztal! Egy olyat, akitől a Sátán és ördögei rettegnek! János egyértelműen leírta Jézust ezen vers előtt és után (Jel 1:12-18; 19:11-16). De az emberek elutasítják az igazságot és inkább egy tündér keresztanya katolikus vízióját dícsőítik.

A Sátán nőies jézusának tulajdonságai     Az Úr Jézus Krisztus tulajdonságai

barna haj                                                                                                        fehér haj (Jel 1:14)

kék szemek                                                                       tüzes szemek (Jel 1:14; 2:18; 19:12)

barnás bőr és haj                                                                               fehér arc és haj (Jel 1:14)

száj: csukott                                                                 száj: kétélű kard (Jel 1:16; 2:12; 19:15)

megjelenés: unalmas és üres                  megjelenés: akár a legfényesebb nap (Jel 1:16)

fején: semmi                                                                               fején: sok korona (Jel 19:12)

arckifejezés: egy bánatos vesztesé           arckifejezés: rettenetes bíró (Jel 19:12; 20:11)

hang: elnőiesedett vinnyogás      hang: trombiták és óceán zúgása (Jel 1:10; 4:1; 14:2)

öltözete színe: fehér                                              öltözete színe: véres és vörös (Jel 19:13)

öv: nincs                                                                           öv: arany öv a mell körül (Jel 1:13)

lábak: rejtve                                      lábak: olyanok, mint az égő sárgaréz (Jel 1:15; 2:18)

milyen hatást fejt ki: szánakozást ébreszt                      hatása: félelmet ébreszt(Jel1:17)

félelemkeltő faktor: 0%                                                                félelemkeltő faktor: 100%

közlekedés módja: sétál                                           közlekedés módja: fehér ló (Jel 19:11)

fő tevékenység: alvás                   fő tevékenység: ítélethozatal és hadviselés (Jel 19:11)

név: bármelyik fölső szomszédé                          név: Hű, Igaz, Isten Igéje (Jel 19:11-13)

titulusa: koldus                                titulusa: Királyok királya és uraknak ura (Jel 19:16)

kulcsok: nincs neki egy se                          kulcsok:hádész és halálnak kulcsai (Jel 1:18)

az ajtó előtt: kopog és könyörög     az ajtó előtt: ellenállás nélkül kinyitja azt (Jel: 3:7)

Másodszor, Jézus nem kopogtat a bűnösök szívének ajtaján. Soha nem tette, és soha nem is fogja. Amikor meg akar menteni valakit, örök életre hívja el azt éltető hangján (Jn 5:25). A bűnösök nem állhatnak jobban ellen, mint Lázár (Jn 11:43-44), vagy mint a holttetemek az utolsó napon (Jn 5:28-29). Ha bűnösöket kérne arra, hogy nyíljanak meg neki, akkor senki sem menekülhetne meg (Zsolt 14:1-3; Rm 3:9-18). Erővel és szuverén módon szüli Ő újjá a bűnösöket (Jn 1:13; 3:8; 5:21). A hatalmas Isten nem könyörög a bűnösöknek, hogy működjenek együtt vele: hanem egyszerűen csak feltámasztja őket a lelki halálból, ugyanazzal a feltámasztó erővel, amivel Jézust is feltámasztotta a halottak közül (Ef 1:19-20; 2:1)

Harmadszor, ezen vers szavai a laodíceai egyháznak szólnak, nem pedig los angelesi bűnösöknek (Jel 3:14-22). E szavak olyanoknak vannak címezve, akiknek van fülük a hallásra, nem pedig olyanoknak, akiknek még nincs (Jn 8:43,47). A Jelenéseknek ez a része Jézus hét ázsiai gyülekezetének pásztoraihoz szóló szavairól számol be. A laodíceai gyülekezet magabiztos és önelégült volt. Jézus megdorgálta őket langymelegségük és gőgösségük miatt, és lelkileg nyomorultnak, szegénynek, vaknak és meztelennek írta le őket! Szükségük volt a vele való kapcsolatra az igazi lelki javakért.

Negyedszer, az e versben Jézus által felajánlott előny a közösség, nem pedig a pokoltól való megváltás. Az Úr Jézus Krisztus felajánlotta egyháza tagjainak személyes jelenlétét közösségül, de nem újjászületésnek, vagy megigazulásnak. E szentek már korábban megmenekültek a pokoltól amennyire csak lehetett; viszont nyomorult életük volt a Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül. Erről a felajánlásról János máshol is írt (1Jn 1:1-10). [főleg a 3. vers – a szerk.]

Az emberek meghamisították Isten igéjét Pál idejében (2Kor 2:17). És ugyanígy meghamisították a Jel 3:20-at is napjainkban, hogy a Sátán jézusfiguráját mutassák be vele, és átverjék a lelkileg életerős szenteket. Ha Isten kiválasztottja vagy, amiről könnyen meg lehet győződni hit és jócselekedetek alapján (1Thessz 1:2-4; 2Pt 1:5-11), akkor ez a vers egy felbecsülhetetlen értékű ajánlatról tesz tanúbizonyságot, amely a Jézus Krisztussal való személyes közösség. (Jn 14:21,23). Alázd meg magad előtte; könyörögj a jelenlétéért az életedben; és meg fog áldani Lelkével (Ef 3:14-19).”


Forrás: itt

A cikk egy az egyben fordítás, csak a kép miatt, amely szervesen a cikk része, esztétikai okokból itt láttam jobbnak a megszokott kezdő-bevezető megjegyzést megtenni.

Aki még mélyebben szeretné a téves jézusképet elemezni, számukra van a cikk írójától egy bővebb dokumentum:

http://www.letgodbetrue.com/pdf/revelation-3-20-reclaimed.pdf

A cikk megjelenésének oka pedig (csak emlékeztető gyanánt leírom), hogy jelen oldal nem kizárólag teonómiával foglalkozik, hanem kisebb részben általános teológiával is – lsd. a bevezető fület a főcím alatt.