Időnként megkérdezik, hogy mi a baj a Hillsonggal, és az egész dicsőítési stílussal, amit alkalmaz. Ez a cikk nagyon szépen, részletesen elmagyaráz mindent.

Nem állítjuk, hogy semmilyen fajta kortárs dicsőítés nem engedhető meg, azonban a Hillsonghoz hasonló eseteknél már megállapítható, hogy létezik egy határ, amit nem szabad átlépni. Egyelőre csak az általános elvek mentén körvonalazzuk, hogy milyen legyen, és milyen ne legyen egy istentisztelet, és annak liturgikus illetve dicsőítési része. Később konkrétumokkal is irányt fogunk mutatni, hogy milyen keretekkel működhet egy kortárs istentisztelet. Ennek nagy jelentőséget tulajdonítunk, mivel sokan, akik érzik, hogy a hazai egyházi (elsősorban református és evangélikus), zenei hanganyag nagyon ósdi, lassú és elkedvtelenítő, “átesnek a ló túloldalára”. Látják, hogy a Szentírásban nincsenek merev keretek közé zárva az egyház dicsőítési szokásai, és ezen felbuzdulva, bármilyen zenei fellépésnek teret engednek. Azonban az igazság az, hogy a Szentírás alapján NEM szabad teret engedni bármilyen ötletes elgondolásnak. Ezt fogjuk fokozatosan bemutatni és alátámasztani. Nagyon szép kiindulási alapot nyújtanak ehhez John MacArthur egyházának liturgiai alapvetései, melyet többek között az alábbi cikk is kifejt.


 

“De eljön az óra, és az most van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.” (Jn 4:23-24)

This is no performance
Lord, I pray it’s worship
Empty words I can’t afford
I’m not chasing feelings
That’s not why I’m singing
You’re the reason for my song

And I only wanna sing
If I sing with everything
If I sing for you, my King

I can’t imagine why
I would do this all for hype
Cause it’s all to lift You high

Nyersfordítás:

“Ez nem elődás, Uram ez dicsőítés, nem engedhetem meg az üres szavakat, nem érzelmeket üldözök, nem emiatt éneklek, Te vagy az oka dalomnak

Csak énekelni akarok, ha mindennel éneklek, ha nekem éneklek, Királyom

Nem tudom elképzelni miért, csak a reklámért megtenném, mert ez felemel Téged magasra”

Ennél a résznél a zene (a dal címe: Only wanna sing) felszökik, a stroboszkóp nagy fényességet áraszt, és mindenki a színpadon és a tömegben is elkezd féktelenül táncolni.

Nehéz nem érezni az iróniát.

Ez a dal, melyet a Hillsong Young and Free” zenekar szerzett,  összefoglalja a legtöbb problémátját a hillsongi dicsőítő zenének: ködös zeneszöveg, zavaros doktrinális tartalom, és túlzott hangsúly a stíluson a tartalom kárára.

antonio machado cantares analysis essay applications manager resume example follow site source url https://shedbuildermag.com/research/best-college-essay-editing-for-hire-for-phd/28/ thesis submission form mcgill see development communication thesis source site http://archive.ceu.edu/store.php?treat=anti-inflammatory-painkillers-over-the-counter-uk-viagra https://explorationproject.org/annotated/sample-essay-on-pie-chart/80/ watch enter site viagra in paris apa literature review outline https://samponline.org/blacklives/old-typewriter-with-a-paper-rar/27/ topic in thesis go to site bossi ictus viagra for women https://efm.sewanee.edu/faq/nursing-program-entrance-essay-examples/22/ plavix with high fever thesis university of waterloo any viagra available in qatar https://carlgans.org/report/teenage-suicide-thesis-statement/7/ cialis online pagamento paypal https://footcaregroup.org/perpill/cialis-non-funziona-sempre-na/35/ structure of paragraphs in writing essays https://sdchirogroup.com/savings/infusion-romarin-contre-indication-cialis/33/ source url politics dissertation proposal viagra va cach su dung here Figyelemfelkeltés kettősségen keresztül

A Hillsong filozófiája jól beleillik napjaink korszellemébe. Bizonyos társadalomtudományokkal foglalkozó tudósok arra tanítanak minket, hogy az erkölcs szubjektív, a nemiség változhat, illetve, hogy az igazság csak illúzió. A régi himnuszok nagyon finom teológiája többé már nem éri el a kívánt célt.

A Hillsong talán mindenki másnál jobb munkát végzett abban, hogy betöltse azt a zenei űrt, amely sok modern egyházban jelentkezett. Dalaink nagyon fülbemászóak, zenészeik rendkívül ügyesek, és dalszöveg íróik tudják, hogyan kell elégséges mértékben “kereszténynek hangzaniuk” ahhoz, hogy a jelenlévők lelkiismeretét megnyugtassák. Mindennek az az eredménye, hogy a zenei stílusuk már áthatja a keresztény világot, és albumaik eladott példányszáma nagyon magas, még szekuláris mércével mérve is.

De hogy az olvasó ne számítson most valami fundamentalista kirohanásra, le kell szögezzük: itt mi most nem szentbeszédet akarunk tartani arról, hogy a modern zene miként fertőzte meg az egyházat. *dőlt

Azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ősi hitünket elárasztják a képlékeny és nem konkrét üzenettel bíró dalok. Nagyon sok esetben a Hillsong dalszövegei olyan homályosak, hogy a legtöbb vallás elfogadhatná őket.

At break of day, in hope we rise
We speak Your Name, we lift our eyes
Tune our hearts into Your beat
Where we walk, there You’ll be

With fire in our eyes, our lives a-light
Your love untamed, it’s blazing out
The streets will glow forever bright
Your glory’s breaking through the night

You will never fade away, Your love is here to stay
By my side, in my life, shining through me everyday

You wake within me, wake within me
You’re in my heart forever

Nyersfordítás:

“Hajnalhasadáskor, reményben felkelünk, kimondjuk a neved, felemeljük szemünk, ütemedre hangoljuk szívünk, ahol mi megyünk, ott leszel Te is

Tűzzel szemünkben, életünk világít, szereteted megzabolázatlan, fellángol, az utcák örökké izzani fognak fényesen, dicsőséged áttöri az éjt

Soha nem fakulsz el, szereteted itt marad, mellettem, életemben, átsüt a mindennapjaimon

Felébredsz bennem, felébredsz bennem, szívemben vagy örökké”

Ez a dalszöveg az “Ébredj” című számból származik, és nem tartalmaz semmiféle keresztény vonást. Valójában nagyon kevés különbözteti meg egy középiskolai szerelmeslevél esetlen vallomásától.

A Hillsong lelkészek készek rámutatni, hogy az összes dalukat átnézik teológiai szempontból is. De amikor ilyen dalokkal találjuk szembe magunkat, mint az “Ébredj”, vagy a “Csak énekelni vágyom”, ezekben van egyáltalán valami, amit át lehet nézni?

Tanbeli rések és helytelen felhasználás

Nem minden Hillsong dicsőítés szenved kétértelműségtől; némelyik darab konkrétabb próbál meg lenni teológiailag. A “Milyen gyönyörű név” például legalább egy olyan dal, ahol legalábbis nyookban felfedezhető valami bibliai motívum.

Ennek az első versszaka Krisztus örökkévalóságára és istenségére utal: “Ige voltál kezdetben / Istennel voltál, a leghatalmasabb Úrral” (Vö. Jn 1:1). Később ugyanez a dal Krisztus feltámadására utal: “A halál nem tudott megtartani / A kárpit meghasadt előtted … Mivel újra életre támadtál”. ÉS végig a dalban Krisztusra úgy utalnak, mint Királyra.

Azonban, a második versszak ékes példája a tanbeli tévedéseknek melyek a legtöbb Hillsong dalt sújtják – helytelen gyakorlatot, emberközpontúságot közvetít és hiányzik belőle sok információ.

You didn’t want heaven without us
So Jesus You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now . . .

Nyersfordítás:

“Nem akartad a mennyet nélkülünk, ezért Jézus lehozta nekünk a mennyet, bűnöm hatalmas volt, szereteted még hatalmasabb, semmi nem szakíthat el minket egymástól…”

Ennek a dalnak az írója azt akarja elhitetni velnk, hogy Krisztus életének, halálának és feltámadásának az volt az értelme és oka, hogy “nem akart a mennyben lenni nélkülünk”. Ez nagyon szépen hangzó szöveg, de távolról sem biblikus. Valójában ez egy a gyakorlat felől beáramló tévtan, olyanok részéről, akiknek ezt a témát jobban kellene ismerniük.

A Biblia sehol nem állítja, hogy Istennek az oka népe megváltására egyfajta feloldatlan mennyei magányosság volt. Ezzel szemben a Szentíráson végigvonuló tanítás, hogy Isten azért akarja megváltani a bűnösöket, hogy megdicsőítse saját Magát. A Rm 3:21-26 egyértelműen úgy ábrázolja Krisztus elégtételét, mint Isten igazságát. Kétségkívül, a kereszt Isten nagy szeretetének megnyilvánulása is volt a bűnösök felé (Jn 3:16), de ez egyáltalán nem jelenti, hogy magányos lett volna nélkülünk.

Továbbmenve, egy ilyen bibliátlan állítás egy emberközpontú világképből ered, amely áthat majdnem mindent, amit a Hillsong tesz. Ahelyett, hogy úgy tekintene az emberre, mint aki nem megérdemelt módon vesz részt Isten megváltó tervében, mi emberek válunk a történet központi személyeivé – és ezzel akarják Istent dicsőíteni.

A másik nagy probléma, mely jelen van még a legjobb Hillsong dalokban is, az szintén tetten érhető ebben a “Micsoda gyönyörű név” című dalban. Még akkor is, ha teológiailag helyrerakják, a szövegből hiányzó információ megfosztja az egészet minden érthető jelentéstől. A “Bűnöm nagy volt, szereteted még nagyobb” és a hasonló sorok jóval több kérdést hagynak maguk után, mint amennyit megválaszolnak. Egy Hillsong dicsőítésben rendkívül ritka, hogy valaki akárcsak megemlítse a bűnt, de még ha meg is teszik, nem mondják el, hogy mit értenek bűn alatt.

Hasonló témák, mint Isten haragja, a bűnbánat, ítélet, romlottság, és személyes szentség jóformán egyáltalán nem kerülnek elő az egész Hillsong katalógusban. Márpedig ezen fogalmaknak kellene meghatározniuk a szükséges hátteret ahhoz, hogy meg lehessen magyarázni a többi témát, melyekről bőséggel szólnak a Hillsongban: kegyelem, könyörület, megbocsátás, és üdvösség. Ha a kegyelem meg nem érdemelt ajándék, feltétlenül tudnunk kell, hogy miért nem érdemeljük meg. A könyörület teljesen értelmetlen, ha nem értjük meg, hogy milyen és mi volna az a harag, amit érdemelnénk. A megbocsátás érthetetlen, ha fel nem fogjuk a személyes bűnös voltunkat Isten előtt. Míg az üdvösség üresen cseng, ha nem beszélünk arról, hogy mitől menekültünk meg.

Az Idegen Tűz konferencián John MacArthur az alábbiakat mondta egy másik népszerű keresztény együttesről, és ez igaz a legtöbb mai egyházban meglévő dicsőítésre is:

“Hadd magyarázzam el nagyon egyszerűen. Minél mélyebben érted Isten igazságát, minél jobban megérted Istent Magát, annál magasabb színvonalon fog futni az istentiszteleted. Az istentisztelet közvetlenül kapcsolódik a megértéshez. Minél gazdagabb a teológiád, minél inkább megragadod a bibliai igazságot, annál inkább emelkedettebb lesz az istentiszteleted. Nem kell bekapcsolnod a zenét ahhoz, hogy dicsőíts. Isten alacsony szinten történő értése (felszínes, sekélyes megértése Istennek) viszont sekélyes, felszínes, tartalom néküli hisztériához vezet. Ilyet fel lehet kelteni, ilyen fajta őrületet lehet gerjeszteni.

Ennek semmi köze nincs az istentisztelethez; ez nem istentisztelet; ez nem kapcsolódik a dicsőítéshez; ez puszta hisztéria és értelem nélküli önkifejezés. E héten himnuszokat énekeltetek. Miért? Mert nagyon gazdag a teológia a himnuszokban. Nem szükséges az őrjöngésig elmennünk; azt akarjuk, hogy teljes értelemmel vegyetek részt… Nincs szükségünk 7-11 soros refrénekre, hét szó 11-szer történő, egymás utáni ismétlésére. Viszont előre kell haladni a tanban. Előre kell haladni a gazdagságban. Mélyíteni és szélesíteni kell az igazságot. A himnuszok verszakai nem csak ötszavas ismétlések é ismétlések és ismétlések és ismétlések és ismétlések, hanem a teológia finomságait is magukba foglalják. Tehát mégegyszer… ez nem istentisztelet, sőt ez még csak nem is keresztény. Ez nem különbözik egy rockkoncerttől. Sokféleképpen lehet manipulálni az emberek elméjét, és rájöttek, hogy konkrétan ez hogyan valósítható meg.”

A stílus hangsúlya a tartalom kárára

Arra is érdemes rámutatni, hogy nem direkt kihalásztunk egy problémás dalt a sok kiváló közül. Egy akkora zenei listán, mint amekkora a Hillsongé, meglehetősen könnyen lehetne találni néhány gyengén megírt dalt.

Azonban, a fentebb idézett dalok a mi közvetlen Hillsongos istentiszteleti látogatásainkból származnak. Pár hónappal korábban kezdve, folyamatosan látogattuk a Hillsong Los Angelest – a Hillsong egyik legújabb gyülekezetplántálását. Míg az amerikai közönség főleg a Hillsongot csak a dicsőítő zenekaraikról, cd-ikről és koncertjeikről ismeri, addig az Usán kívüli világ számára ők a világ egyik leggyorsabban növekvő egyházi hálózata. Szerte a világon terjesztik a Hillsong láncolatukat, és az utóbbi időben az Egyesült Államokban is elkezdtek terjeszkedni.

A becsléseink szerint A Hillsong képviseli a hitüket kereső emberekre orientálódó következő hullámot, melyről John MacArthur figyelmeztetett szerte a szolgálatai során. A Hillsong ugyanabból az anyagból van varrva, mint Robert Schuller, Bill Hybels és Rick Warren – mindössze a különbség annyi, ez egy fiatalabb, divatosabb célközönséget szólít meg.

A Hillsong Los Angeles istentiszteleti alkalmai gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek voltak a rockkoncertektől [amikor jelen fordító a budapesti Hillsong-ot látogatta meg, neki inkább zenés szórakozóhely, egy könnyedebb diszkó hangulatát juttatta eszébe, bár sok különség nincs a két hely hangulatát illetően – a szerk.]. Rögtön ahogy belépsz, a szemed és füled egyből lerohanják a különféle multimédiás megoldások, olyan művészeti elemek, melyek nagyon alaposak igyekeznek lenni.

Míg a jól ismert istentiszteleti elemek jelem vannak – ima, dicsőítés, tanítás stb. – azonban ezek rendszerint úgy vannak elhelyezve, és megtervezve, hogy az erzékszervekre hassanak, ne pedig a lélekre. It makes you wonder what people think they’re committing to during the pseudo-altar call that ends every service.

Végezetül: a Hillsong felületessége és kétértelműsége túlnyúlik a dalszövegeiken, mindent érint, ami a globális misszióikhoz kapcsolódik. Később össze fogjuk hasonlítani a gyakorlati teológiájukat, amit hirdetnek, a saját tanbeli tételeikkel és mindkettőt végül a Szentírással fogjuk egybevetni.

Arra leszünk majd figyelmesek – és ezt elsőkézből láttuk -, hogy a Hillsong jelentős befolyása valójában azzal jár, hogy zavart és romlást idéznek elő az egyház következő nemzedékében.


forrás