R. J. Rushdoony a második konstantinápolyi zsinat egyik paragrafusát kommentálja. Számunkra a sorok a Zsolt 11:5-öt idézik, ahol Isten nem csak az absztrakt bűnkoncepció ellen fordul, hanem maga a bűnös személye ellen is.


 

” ‘Ha valaki nem átkozza ki Áriuszt, Eunomioszt, Macedónioszt, Apollinariszt, Nesztort, Eutükhészt és Órigenészt istentelen írásaikkal együtt, és minden egyéb eretneket, akiket a katolikus és apostoli egyház az előbb említett négy szent zsinatban elítélt és kiátkozott, azokat is beleértve, akik a nevezett eretnekekkel azonos véleményen vannak, és akik végsőkig kitartanak ezen istentelenségükben – aki tehát nem átkozza ki őket, az legyen kiátkozva [kerüljön anathema alá].’

Nem elég, hogy ellenzünk egy eretnekséget, de az eretnekekkel magukkal is szembe kell szállnunk. Az az elképzelés, miszerint valaki gyűlölheti a bűnt, de szeresse a bűnöst, ellentmondás. Lehetséges, hogy valaki gyűlölje a tolvajlást, de szeresse a tolvajt, aki kirabolta, vagy, hogy valaki gyűlölje a gyilkosságot, de szeresse azt, aki meggyilkolta a családját; vagy, hogy gyűlölje a szexuális erőszaktételt, de szeresse azt, aki egyik-másik szerettét megerőszakolta? Meglehet, hogy az ilyen gondolkodásmód már közhelyes, annyira elfogadott, mégis nyilvánvalóan egy erkölcsi degeneráció bizonyítéka. Az idézett egyházi tanács különféle eretnekeket nevezett meg és elítélte őket, sőt mi több, még az összes ortodox hívőnek is megparancsolta, hogy legyenek egyek abban, hogy elítélik ezeket a tévtanítókat. Azok, akik megtagadják, hogy elítéljék az eretnekeket ők maguk is bűnösek istentelenségben és valójában anathéma [kiátkozás] alatt állnak. Az ember a hitet illetően vagy elkülöníti magát a tévtanítástól és a tévtanítóktól egyaránt, vagy pedig a hittől és a hívőktől különül el.”

Rushdoony mondanivalója nyilvánvaló: A felebarát iránti jóakarat nem teheti semmissé azt a kötelességet, hogy a meg nem tért cégéres bűnös ellen kell fordulnunk (legyen itt szó akár hitbeli tévtanról, vagy etikai bűncselekményről).


 

forrás: R. J. Rushdoony. The Foundations of Social Order: Studies in the Creeds